Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
    Szervezeti és Működési Szabályzat
    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
    Hatályos ügyrend
    Képviselő testületi rendeletek
    Képviselő testületi jegyzőkönyvek


2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

   Ügytípusok, nyomtatványok

 

2.3 Közszolgáltatások


2.4. A szerv nyilvántartásai

A szervezet nyilvántartásai


2.5. Nyilvános kiadványok

    Nyilvános kiadványok


2.6. Döntéshozatal, ülések

    A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Mátészalka Város Önkormányzatának  Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza
    A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései
        A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
        A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    A testületi szerv tervezett üléseinek ideje és napirendje


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

    Tájékoztatók
    Képviselő-testületi meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
    Képviselő-testületi rendeletek
    Képviselő-testületi  jegyzőkönyvek
    A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolók

      - 2016. évi beszámoló

      - 2015. évi beszámoló

      - 2014. évi beszámoló

Mátészalka Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőség Programjának 2017. évi felülvizsgálata

Mátészalka Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőség Programjának 2015. évi felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tájékoztató az óvodatej szállítására érkezett ajánlatok rangsorolásának eredményéről

 


2.8. Pályázatok

    Pályázatok


2.9. Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről


2.10. Közzétételi listák

    Az Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

2.11. Minőségirányítás