Tájékoztató a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás biztosításáról 2021

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mátészalka Város Önkormányzata fenntartóváltást követően a Remény Családok Átmeneti Otthona (székhelye: 4562 Vaja, Tulipán utca 6., engedélyezett férőhelyek száma 39) új fenntartójával, a „GYOFI” Szolgáltatási Központtal (4032 Debrecen, Füredi út 18. II/7.) is megkötötte a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás biztosításáról szóló ellátási szerződést. Az új fenntartóval kötött ellátási szerződés 2021. december 9. napjától hatályos, az ellátási szerződés határozatlan időre szól.

 

A Remény Családok Átmeneti Otthon által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módjáról és feltételeiről a mellékelt dokumentumban tájékozódhatnak.

 

Mátészalka 2021. december

 

                                                                             Dr. Takács Csaba

                                                                      jegyző

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Az intézmény neve:                   Remény Családok Átmeneti Otthona

székhelye:                                  4562 Vaja, Tulipán u. 6.

telefonszáma:                            06/44-630-200

ágazati azonosítója:                  S0510150

E-mail címe:                              remenycsao@gmail.com

Intézményvezető:                      Erdődi Istvánné

Az Intézmény fenntartója:         GYOFI” Szolgáltatási Központ

(4032 Debrecen, Füredi út 18. II/7., adószáma: 19225555-1-09, telefonszáma: 06/70-634-8062, E-mail címe: gyofiszolgaltatasikozpont@gmail.com)

 

A Családok Átmeneti Otthona ellátási területe Magyarország közigazgatási területe.

Az intézmény szolgáltatását olyan családok vehetik igénybe, akik elvesztették lakhatásukat, szociális krízisben élnek, adósság felhalmozódás, családi krízis, bántalmazás miatt keresnek menedéket.

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. évének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll - , legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

Az átmeneti gondozás intézményi térítési díja:

- egy ellátási napra 200 Ft/fő,

- egy ellátási hónapra 6000 Ft/fő.

 

Ellátást biztosítunk apának gyermekkel, kétszülős családoknak, valamint anyának gyermekkel. Fogadni tudjuk az újszülött gyermeket és a várandós anyákat is férjükkel/élettársukkal.

Remény Családok Átmeneti Otthona 10 lakószobával rendelkezik, 39 férőhellyel tud ellátást biztosítani szülő gyermek számára összesen. A családok önálló szobában laknak, melyek mindegyikéhez saját fürdőszoba tartozik.

Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes vagy védelembe vételi eljárás során, hatósági kezdeményezésre történik.

Az átmeneti gondozás igénylésének esetei:

-        az átmeneti gondozást kérheti közvetlenül a szülő maga,

-        a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője vagy a gyermekjóléti központ esetmenedzsere közvetítéssel,

-        másik családok átmeneti otthona családgondozója, közvetítéssel,

-        jelzőrendszeren keresztül,

-        hatósági kezdeményezésre, védelembe vételi eljárás során.

 

Az átmeneti gondozás 12 hónapig tarthat, a megállapodás megkötésével, amit kivételes esetben meg lehet hosszabbítani 6 hónappal illetve a tanítási év végéig.

Az átmeneti gondozás megszűnik:

-        a megállapodásban megjelölt időtartam leteltével,

-        a jogosultsági feltételek megszűnésével,

-        a szülő kezdeményezésére,

-        az intézményvezető az ellátást megszüntetheti, ha az ellátott a Házirendet ismételten súlyosan megsérti.