A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei

Kapcsolódó dokumentumok

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 217/1998. (XII.30.)Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 249/2000. (XII.24.)Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
  • A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény