PAKTUM CSENGERI JÁRÁS

PAKTUM CSENGERI JÁRÁS

Kedvezményezett neve:

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

 

Konzorciumi partner:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 

Projekt címe: „Csengeri járás helyi foglalkoztatási paktuma”

 

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00005

 

Támogatás összege: 260.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az újonnan létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, paktumok olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására kapnak lehetőséget, amelyek közvetlen és célzott segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak és közfoglalkoztatottak munkaerőpiacra történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktumok helyi szinten képesek hatékony és eredményes lépéseket tenni az adott térség gazdaságának fellendítése és foglalkoztatási szintjének növelése érdekében.

 

A foglalkoztatási paktum szervezeti hátterét a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás adja. Ennek keretében 44 helyi önkormányzat működik együtt fejlesztési tevékenységeik koordinálása céljából. A Társulás széleskörű társadalmi kapcsolati hálójának köszönhetően hatékonyan mozgósítani tudja a járás gazdasági és munkaerőpiaci szereplőit. Ehhez kapcsolódnak a helyi munkaerőpiaci szereplők és partnerségek (pl. az önkormányzatok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, vagy a képző intézmények és a vállalkozások közötti együttműködések).A paktum egyértelműen helyi kezdeményezésre, összefogásra épül. A Társulás területe a gazdasági-társadalmi-infrastrukturális adottságok alapján 3 paktumtérségből áll, amelyek azonban együttesen, egymást kiegészítve érik el a kívánt hatást. A támogatási kérelmeket ugyanazon alapelvek mentén kerültek kidolgozásra, a célok is közösek mindhárom paktum esetében.

 

A Csenger és térsége foglalkoztatási paktum a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáján fekvő Csengeri járására terjed ki. A Csengeri járást 1 város (Csenger), 2 nagyközség (Csengersima és Csengerújfalu) és 8 község (Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura) alkotja. A 11 település területe ~247 km2. A járás lakossága 13 761 fő, népsűrűsége 56 fő/km2.

 

A járás társadalmi jellemzői:

 

-          A népesség elöregedésének erőteljes tendenciái mutatkoznak: anépességszám csökkenése elsősorban a 0-14, 20-29 és a 40-59 éves korosztályt érinti, viszont az idősebb, 60 év feletti korosztály arányának növekedése jellemző.

 

-          A foglalkoztatottak száma növekedett. Pozitív tendencia a munkanélküliek és az eltartottak számának csökkenése. Összességében megállapítható tehát, hogy a foglalkoztatottak arányának és számának növekedése mellett minden más mutató csökkent, ami az életkörülmények kedvezőbb lehetőségét, javuló tendenciáit vetíti fel, hiszen a munkajövedelem nélküli csoportok száma, aránya mérséklődött.

 

-          A lakosság képzettségi színvonala a rendszerváltás óta a térségben is javuló tendenciát mutat. Jelentősen csökkent a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, miközben számottevően emelkedett a közép- és felsőfokú végzettségűeké.

 

Jelen projekt a Csengeri járásban valósul meg, ahol egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő felkutatása. A szakemberhiány veszélyezteti a fejlesztések sikerességét is. A projekt a vállalkozások munkaerőigényeire reagáló szolgáltatások, programok megvalósítását tűzi ki célul, amelyek révén hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak és közfoglalkoztatottak szakmai támogatása, képzése, foglalkoztatása történik az üres álláshelyek betöltése érdekében.

 

A Csengeri járási paktum projekt célja, hogy maximálisan megfeleljen a helyi szintű foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó követelményrendszernek, illeszkedjen a felhíváshoz: a járásszékhely önkormányzat hatékony koordinációjával létrejön a járási szintű foglalkoztatási paktum, amely az összes érintett szereplőt összefogja. A paktum egyértelműen hozzájárul a TOP fejlesztéspolitikai céljainak eléréséhez: tartós partnerségre alapozva a térség munkaerő-kínálatának és -keresletének összehangolásával növeli a foglalkoztatási szintet, elősegíti a térség gazdaságának fejlődését.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.