Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
    Szervezeti és Működési Szabályzat
    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
    Hatályos ügyrend
    Képviselő testületi rendeletek
    Képviselő testületi jegyzőkönyvek


2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

   Ügytípusok, nyomtatványok

 

2.3 Közszolgáltatások


2.4. A szerv nyilvántartásai

A szervezet nyilvántartásai


2.5. Nyilvános kiadványok

    Nyilvános kiadványok


2.6. Döntéshozatal, ülések

    A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Mátészalka Város Önkormányzatának  Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza
    A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései
        A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
        A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    A testületi szerv tervezett üléseinek ideje és napirendje


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

    Tájékoztatók
    Képviselő-testületi meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
    Képviselő-testületi rendeletek
    Képviselő-testületi  jegyzőkönyvek
    A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolók

    Mátészalka Város Önkormányzatának Drogellenes Stratégiája 2024-2028

 

 

     - 2022. évi beszámoló

     - 2021. évi beszámoló

     - 2020. évi beszámoló

     - 2019. évi beszámoló

     - 2018. évi beszámoló

     - 2017. évi beszámoló

     - 2016. évi beszámoló

     - 2015. évi beszámoló

     - 2014. évi beszámoló

 

Mátészalka Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőség Programjának 2017. évi felülvizsgálata

Mátészalka Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőség Programjának 2015. évi felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlőségi Program

      - Mátészalka Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2023-2028

     - Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

    - A 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020. évi felülvizsgálata

 

Tájékoztató az óvodatej szállítására érkezett ajánlatok rangsorolásának eredményéről

 

Tájékoztató a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás biztosításáról

 

Tájékoztató az időskorúak nappali ellátásának biztosításáról

 

MÁTÉSZALKA VÁROS 2020-2024 ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA

 

Tájékoztató a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás biztosításáról  2021

 

Közművelődési megállapodás

 


2.8. Pályázatok

    Pályázatok


2.9. Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről


2.10. Közzétételi listák

    Az Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

2.11. Minőségirányítás