Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésrő

Mátészalka Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a mátészalkai lakóhellyel vagy mátészalkai tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet munkanapjain az alábbiak szerint:

 

Az Angyalszárny Bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2024. július 15. napjától 2024. július 28. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Csillagfény Bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2024. július 1. napjától 2024. július 14. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Mátészalkai Görögkatolikus Bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 4. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodájába és a Kikelet Tagóvodájában járó gyermekek a tagóvodák zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2024. augusztus 5. napjától 2024. augusztus 16. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Széchenyi Katolikus Óvodába járó gyermekek, az óvoda zárva tartásának ideje alatt, azaz 2024. július 29. napjától 2024. augusztus 20. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Mária Kertje Görögkatolikus Óvodába járó gyermekek, az óvoda zárva tartásának ideje alatt, azaz 2024. július 1. napjától 2024. július 19. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Csemetekert Református Óvodába járó gyermekek, az óvoda zárva tartásának ideje alatt, azaz 2024. július 29. napjától 2024. augusztus 16. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Mátészalkai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda tagintézménye zárva tartásának ideje alatt, azaz 2024. augusztus 21. napjától 2024. augusztus 30. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

Intézményi jogviszonnyal nem rendelkező 5 hónaposnál idősebb kiskorú gyermekek, 18. életévét be nem töltött általános iskolás és gimnáziumi tanulók 2024. június 22. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

18. életévét be nem töltött, szakképzésben részt vevő diákok 2024. június 15. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

helye:

Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.

módja: étel elvitele

ideje: 11.30 óra – 12.30 óra között

 

 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai segítséget nyújtanak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez. A nyilatkozatokat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a. telefon: 311-336) lehet benyújtani.

 

Felhívjuk a szülő, a törvényes képviselő figyelmét, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a távolmaradást és annak várható időtartamát legkésőbb a távolmaradás kezdő időpontját megelőző nap 11 óráig be kell jelentenie.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a nyári szünet időtartama alatt bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

Mátészalka, 2024. május

 

                                                                                                  Dr. Takács Csaba

                                                                                           Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője