Pályázati kiírás

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legkésőbb 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet: 18. törvényességi felügyeleti, 22. jogi és perképviseleti, 27. titkársági feladatkörök

 

Ellátandó feladatok:

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal jegyzői törzskarának jogi referensi munkakörének ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok. Bizottsági ülések adminisztratív feladatainak elvégzése, jegyzőkönyv készítése és kormányhivatalhoz történő felterjesztése. Sporttámogatásokkal kapcsolatos feladatok, valamint a gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyes jogi feladatok elvégzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Mátészalka Város Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete és a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·      Magyar állampolgárság,

·      Cselekvőképesség,

·      Büntetlen előélet,

·      Egyetem,

·      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·      45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. sz. mellékletére

·      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·      a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása

·      iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

·      nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

·      nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez

·      nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát

·      nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·          önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·          jogász vagy igazgatásszervező szakképzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2022. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 44/501-391 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·           Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-9/2022, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

·           Elektronikus úton Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző részére az aljegyzo@mateszalka.hu E-mail címen keresztül

·           Személyesen: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje:2022. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu

·         Szatmári Szó - helyi lap

·         Mátészalka Város Önkormányzat hivatalos facebook oldala