Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2022. december 1. napján (csütörtök) 9.00 órára

 

 ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.    Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.    Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 20/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.    Beszámoló a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2021. évi működéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról és javadalmazásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.    Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.    Előterjesztés a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.    Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 122/2022.(X.14.) határozat, és a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközséggel kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. közétkeztetési feladatainak ellátásához kapcsolódó nettó rezsiköltség megállapításáról, módosításáról 2022. december 1. napjától

 Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14.Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15.Előterjesztés Településrendezési Terv átfogó módosításáról (döntés környezeti hatásvizsgálat szükségességéről)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16.Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról szóló 113/2022. (IX. 29.) határozatok visszavonásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17.Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között fennálló bankszámlaszerződés keretében a 2023. évi munkabérhitel-szerződés megkötéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

18.Előterjesztés a mátészalkai 544/92 hrsz-ú beépítetlen ingatlannal kapcsolatos visszavásárlási jog érvényesítéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

19.Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évi ellenőrzési tervéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

20.Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

21.Előterjesztés a „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” Elismerő Oklevél 2022. évi odaítéléséről (Az előterjesztés a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülését követően kerül feltöltésre a Futárpostára)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

22.Bejelentések

 

Mátészalka, 2022. november 24.

 

 

 

                                                                                                   Dr. Hanusi Péter

                                                                                                       polgármester