Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2022. szeptember 29. napján (csütörtök) 9.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 41/2005.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés a Szatmári Múzeum 2022. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.      Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

4.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

5.     Előterjesztés a mátészalkai 2747/6 és 2770/4 hrsz. alatt nyilvántartott, a Szalkay László utca mentén található ingatlanok értékesítéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

6.     Előterjesztés a mátészalkai 085/16 helyrajzi számú külterületi ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a mátészalkai 193/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonának rendezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

8.     Előterjesztés Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségéről (GFT) 2023-2037 időszakra vonatkozóan

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés az 1059/1 helyrajzi számú magánút elnevezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Monitoring Jelentésének elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a közterületek állapotának javítása érdekében

Dr. Sarka Attila önkormányzati képviselő, Dr. Varga Sándor önkormányzati képviselő és Dr. Vékony Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa

 

12.Előterjesztés a köztisztaság javítása érdekében

Dr. Sarka Attila önkormányzati képviselő, Dr. Varga Sándor önkormányzati képviselő és Dr. Vékony Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa

 

13.Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2019.(XI.05.) rendelet módosításáról

Dr. Sarka Attila önkormányzati képviselő és Dr. Vékony Miklós önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa

 

14.Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2020. és 2021. évi döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15.Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtárban igazgatói munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16.Bejelentések

 

Mátészalka, 2022. szeptember 22.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                                    polgármester