Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2022. július 28. napján (csütörtök) 9.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

3.     Előterjesztés a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

4.     Előterjesztés az étkeztetés nyersanyagnormájának emelésével kapcsolatos döntésekről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

5.     Előterjesztés a Szatmári Múzeum szakmai tevékenységét megalapozó dokumentumainak jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

6.     Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtárban igazgatói munkakör betöltésére irányuló beérkező pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

7.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási-és pótlási terv 2022-2036 időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés a Mátészalkai Szakképzési Centrum ingatlanfelújítási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a mátészalkai 085/13 helyrajzi számú külterületi ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.  Előterjesztés a „Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Előterjesztés a „Pro Urbe” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14.Bejelentések

 

                                       Mátészalka, 2022. július 20.

 

                                                                                                                                                                         Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                       polgármester