Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2022. április 28. napján (csütörtök) 9.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.    Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.    Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretein belül biztosított bölcsődei ellátás 2022. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

3.    Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2022. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.    Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár 2022. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

5.    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.    Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.    Előterjesztés a Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében időszakosan rendelkezésre álló likvid pénzeszközök befektetéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott köznevelési intézményeinek 2022. évi átszervezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés a mátészalkai 637-hrsz-ú, természetben Mátészalka, Szatmár u. 1. szám alatt található kivett óvoda megnevezésű ingatlanra vonatkozóan fennálló vagyonkezelési szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a mátészalkai 189 helyrajzi számú belterületi ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a mátészalkai 085/15 helyrajzi számú külterületi ingatlan vételéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

14.Bejelentések

 

Mátészalka, 2022. április 21.

 

 

                                                                                                                                                                                          Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                           polgármester