2009. november 26. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2009. november 26. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a közelmúltban megjelent jogszabályokról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2006. (VIII.8.) rendelet módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Mátészalka város északi városközponti akcióterületének részletes akcióterületi tervéről
  Előadó: Szabó István polgármester
  (A határozatképtelenség miatt félbeszakadt 2009. november 12-ei ülés napirendjén található)
   
 4. Előterjesztés Mátészalka Város Településfejlesztési koncepciója (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a Stroy-Invest Kft. valamint a Stroy-Invest Kft. és a Stroy-Ker Zrt. vételi kérelméről hozott képviselő-testületi határozatok módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés a mátészalkai 3160. hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázat benyújtásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Beszámoló a Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről, működési feltételeiről, feladatairól (pdf formátum)
  Előadó: Szabó Imre tü.alezredes, parancsnok
   
 12. Előterjesztés „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozója” Elismerő Oklevél adományozásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Bejelentések17.00-órától   K ö z m e g h a l l g a t á s

 

Mátészalka, 2009. november 19.

 

Szabó István
polgármester