2009. szeptember 24. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó


A képviselő-testületet

2009. szeptember 24. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a közelmúltban megjelent jogszabályokról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 2. Előterjesztés a helyi szintű környezetvédelmi szabályok megalkotásáról és az elkülönített helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 28/2005. (X.18.) rendelet módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Mátészalka Város Szabályozási Tervének módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés az EU Önerő Alap támogatásra történő pályázat benyújtására (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. 2009/2010. évi tüzelőanyag beszerzési szerződéseiről (pdf formátum)
  Előadó: Farkas Sándor ügyvezető igazgató
   
 7. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. ügyvezetőjének 2009. évi prémium kitűzéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés a Mátészalkai Területi Kórház főigazgatója határozott idejű megbízásának meghosszabbításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Területi Kórház Mátészalka térítési díjának megállapításáról szóló szabályzat jóváhagyásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés a Mátészalka, Hajdú u. 7-17. szám lakóépület előtti közterületen térkövezési munkák megvalósításáról Képviselői Alap felhasználásával (pdf formátum)
  Előadó: Dr. Szászi István alpolgármester
   
 12. Előterjesztés Képviselői Alap felhasználására (pdf formátum)
  Előadó: Kristin Róbert önkormányzati képviselő
   
 13. Előterjesztés az Összefogás az Állatokért Alapítvány kérelméről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 14. Előterjesztés Konczili Vendel a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója elleni fegyelmi eljárás megindításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 15. Bejelentések


Mátészalka, 2009. szeptember 17.

 

Szabó István
polgármester