2009. június 25. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2009. június 25. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme


N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetőleg az aktuális jogszabályokról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 3. Előterjesztés a mátészalkai közoktatási intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 25/2007. (IX.25.) rendeletének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 4. Előterjesztés a 2009. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 5. Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. által a viziközmű vagyon használatáért fizetendő üzemeltetési díj meghatározásáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 6. Előterjesztés testvérvárosi szerződés jóváhagyására Mátészalka és Munkács városok között
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 7. Előterjesztés az oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanévben/nevelési évben a maximális csoport- és osztálylétszám túllépésének engedélyezéséhez szükséges kérelem benyújtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 8. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások 2008. évi szakmai munkájának értékeléséről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 9. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző (pdf formátum)
   
 10. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. 2009. évi üzleti tervéről
  Előadó: Farkas Sándor ügyvezető igazgató (pdf formátum)
   
 11. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 12. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. részére történő készfizető kezességvállalásáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 13. Előterjesztés a Mátészalka, Kosztolányi D. u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 14. Előterjesztés a polgármester részére felügyelő bizottsági tagsághoz hozzájárulás megadásáról
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 15. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2008. évi temetőüzemeltetési beszámolójáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 16. Előterjesztés a hivatásforgalmú kerékpárút építés megvalósításához kapcsolódó ingyenes vagyonátadásról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 17. Előterjesztés „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím 2009. évi odaítéléséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 18. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 19. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 20. Bejelentések


Mátészalka, 2009. június 18.

 

Szabó István
polgármester