2009. május 14. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó
A képviselő-testületet

2009. május 14. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés a Szalkatávhő Kft.  2008. évi mérlegbeszámolójáról (pdf formátum)
  Előadó: Farkas Sándor ügyvezető igazgató
   
 2. Előterjesztés a Mátészalka, Nagykárolyi út 5. szám alatt lévő ingatlan tartós használatba adásáról a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközségnek (pdf fromátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3-2007-0005 azonosító számú pályázat alapján a Hivatásforgalmú kerékpárút építés Mátészalka és Nyírcsaholy között című fejlesztési cél megvalósításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásához kapcsolódó alapító okiratok módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a Területi Kórház címzett támogatásból megvalósuló beruházása kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
  (Írásos anyagot a közbeszerzési bizottság ülését követően küldünk.)
   
 6. Előterjesztés „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitűntető cím adományozásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Bejelentések


Mátészalka, 2009. május 07.

 

Szabó István
polgármester