Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

 

2024. február 28. napján (szerda) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

2. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

4. Előterjesztés a „Zöld Mátészalka” c. támogatási kérelemhez kapcsolódóan a 2797/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a Belvárosi Piac üzemeltetéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a főállású polgármester és főállású alpolgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi időarányosított keretösszegéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

7. Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a Társadalmi Kapcsolatok és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Bejelentések

 

   Mátészalka, 2024. február 21.

 

 

                                                                                                              Dr. Hanusi Péter

                                                                                                          polgármester