Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2023. november 23. napján (csütörtök) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.    Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.    Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.    Előterjesztés a Szatmári Múzeum igazgatói munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.    Előterjesztés a Szatmári Múzeum szakmai tevékenységét megalapozó dokumentumainak jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.    Előterjesztés jogviszonyváltásról szóló tájékoztatásról és a Négy Évszak Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2024. évi ellenőrzési tervéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

8.    Előterjesztés új Településrendezési Terv készítéséről (új beépítésre szánt területek kijelölésének kiegészítése)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.    Előterjesztés a „Szatmári Inkubátorház” bérleti feltételeinek meghatározásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött használati szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a Mátészalkai Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés és költségmegosztási megállapodás módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

13.Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14.Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15.Előterjesztés a „Mátészalka Kiváló Vállalkozása” Elismerő Oklevél 2023. évi odaítéléséről (Az Előterjesztés a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülését követően kerül feltöltésre a Futárpostára)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16.Bejelentések

 

                  Mátészalka, 2023. november 16.

 

 

                                                                                                                                         Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                        polgármester