Tájékoztató a gyermekek napközbeni felügyeletéről

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A GYERMEKEK NAPKÖZBENI FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Mátészalka Város Polgármestere a városban működő bölcsődében és óvodákban 2020. március 16-ától határozatlan időtartamra rendkívüli szünetet rendelt el.

 

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 2020. április 30-ától kötelezővé tette az ügyelet megszervezését. A rendkívüli szünet kezdő időpontjától a szülő kérelme alapján városunkban minden óvodában és a bölcsődében biztosított a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyelete.

 

Részletszabályok a 2020. április 30-ától biztosítandó bölcsődei, óvodai ügyelettel kapcsolatban

 

Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény akár elektronikus levélben, vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A kérelem mellett a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyelet iránti igényeket,   a Négy Évszak Óvodát érintően,  a  szülőknek annak a Tagintézményi Óvodával  kell felvennie a kapcsolatot, ahová óvodás gyermeke beiratkozott és jár.

 

Az ügyelet kiscsoportos formában – csoportonként legfeljebb 5 gyermekkel – kerül megszervezésre. A szülő munkanapokon, szükség szerinti időszakban igényelheti az ügyeletet 6 és 18 óra között.

A bölcsődében az ügyeletért térítési díjat nem kell a szülőknek fizetniük.

 

Az ügyeletet igénybe vevő gyermekek intézményi gyermekétkeztetésben részesülnek. A étkeztetésben részesülő gyermekek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) megjelölt normatív kedvezményekre jogosultak az ügyelet ideje alatt is a korábban benyújtott nyilatkozatok alapján.

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130 %-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére.

 

Kérjük, hogy a gyermekeket csak az egyik szülő kísérje el, a gyermekek átvételére az intézmények bejáratainál kerül sor.

 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a bölcsődébe és az óvodákba!