„Add Tovább Mátészalka Értékeit!” (Workshop) Emlékeztető

A Mátészalkai Helyi Közösség által 2018. december 19-én megrendezésre került az „Add Tovább Mátészalka Értékeit” (TOP 7.1.1-16-H-084-2) CLLD workshop, amely a CopyCreativ Kft. előadótermében került megrendezésre. A munkaszervezet vezetője Dr. Takács Csaba köszöntötte a megjelenteket, ismertette a workshop célját. Ezután a munkaszervezet részéről Szilágyiné Imre Ágnes rövid összefoglalót tartott arról, hogyan alakult ki a HACS Mátészalkai Helyi Közösség, milyen célokat fogalmaz meg a Helyi Közösségi Stratégia.

A TOP CLLD „Community-led Local Development” azaz Közösségvezérelt helyi fejlesztési koncepció keretében, közösségi szinten irányított helyi fejlesztések valósulnak meg. A projekt célja a város megtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának, és integráló szerepének kihasználása. A település vonzóvá tétele, az életminőség javítása a település megtartó erejének növelése nem lehetséges a kulturális esélyegyenlőségének javítása, az emberi erőforrás fejlesztése nélkül.

Bemutatásra kerültek az eddig megjelent helyi felhívások, és szó esett a meghirdetésre kerülő helyi felhívásokról is. A projekt részeként jelent meg az „Add tovább Mátészalka értékeit! -Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére” (TOP-7.1.1-16-H-084-2) című projekt, melyre a helyi közösségek, alapítványok, egyesületek pályázhatnak.

A felhívás bemutatása a támogatást igénylők körére, célcsoportjára, a projekt keretében önállóan támogatható, választható és önállóan nem támogatható tevékenységekre fókuszált. A résztvevők megismerhették a kérelem kezelés folyamatát, a benyújtási és elbírálási rendszert, valamint az ide vonatkozó határidőket. A felhívás célcsoportja a szakmai közösségek, mélyszegénységben élők, fogyatékkal élő személyek, gyerekek és fiatal családok, időskorúak. A projekt keretében képzések, készségfejlesztő programok, közösségfejlesztő programok, rendezvények, előadások, klubok, táborok valósulhatnak meg.

Ismertették a munkaszervezet valamennyi elérhetőségét, az ügyfélfogadás időpontját. A prezentációt követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdésfeltevésre, a rendezvény céljának megfelelően interaktív jelleget kapott.