Uncategorised

Tételek #
Egyéni választókerületi képviselők választásának eredményjegyzőkönyvei
- Egyéni választókerületi képviselők választásának eredményjegyzőkönyvei
Szavazóköri jegyzőkönyvek
Nemzetiségi választás jegyzőkönyvei
Településrendezési terv módosítása I. -2024.
HVI közlemények
Választási Archívum
Helyi Választási Bizottság döntései
HVB döntések
HVB üléséről készült jegyzőkönyvek
Helyi Választási Bizottság üléseinek meghívói
Helyi Választási Iroda vezetőjének döntései
Választási információk
Korábbi választások
2024. évi általános választások
Választási ügyintézés
Választási szervek
2024. évi választások
Helyi Választási Iroda tagjai, elérhetősége
Helyi Választási Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei
Helyi Választási Iroda vezetőjének döntései
FEMACT-CITIES
BEYOND THE URBAN
Helyi Választási Iroda
Álláspályázat
Dokumentumok
Lakossági fórum hirdetés
Mátészalka-Ópályi Kerékpárút Véleményezési dok
Közvilágítás hibabejelentő
Va
Népszamlálás 2022
Szavazóköri jegyzőkönyvek
Szavazatszámláló Bizottságok
Előzetes tájékoztatási dokumentáció
OEVB döntései 2022
OEVB ülései 2022
OEVB tagjai 2022
Hirdetmények választás 2022
Letölthető nyomtatványok
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
Letölthető nyomtatványok
Hirdetmény
Országos népszavazás
Országgyűlési választások 2022.
Dokumentumok
Helyi Választási Bizottság
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
Települési Értéktár
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS – ITS
SUMP
Roma nemzetiségi 2020
Ellenőrzött bejelentés
M49 RT módosítás
Mátészalka Város Közbiztonságáért
Dr Vékony Miklós
Katona Péter
Sarka Béláné
Dr Hauser Tibor
Szalai István
Dr Varga Sándor
Dr Juhászné Dr Kicsák Marianna
Herman Jánosné
Nemzetiségi önkormányzati választás szavazököri jegyzőkönyvek
Szavazóköri jegyzőkönyvek 2019
Mátészalka fenntartható energia és klíma akcióterve
URBACT
Local and Global pACT- pACT I
Jegyzőkönyvbe foglalt döntések
Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma
Egyéb nyomtatványok (használatuk nem kötelező)
Jogszabály által meghatározott nyomtatványok jelöltek, jelölő szerveztek részére
Nyomtatványok, kérelmek
Hirdetmények
Egyéb nyomtatványok (használatuk nem kötelező)
Jogszabály által meghatározott nyomtatványok jelöltek, jelölő szerveztek részére
Nyomtatványok a választási eljárásban
Kérelmek
Hirdetmények, tájékoztatók
Körzetmutató lista
Szavazókörökhöz tartozó közterületek listája
Települési szavazókörök
Szavazatszámláló bizottságok
HVB határozatok
HVB ülésének meghívói
A Helyi Választási Bizottság tagjai
HVI Vezetőjének határozatai
Helyi Választási Iroda
Helyi Önkormányzati Választások 2019
Turisztikai és közösségi színtér kialakítása
Szavazóköri jegyzőkönyvek
Kossuth utca rekonstrukciója
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
Helyi Választási Bizottság tagjai
Meghívók
Határozatok
Jegyzőkönyvbe foglalt döntések
Elektronikus ügyintézés
Európai Parlamenti Választások
Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Bizottság
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ESZI épület felújítás
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE MÁTÉSZALKÁN
PAKTUM CSENGERI JÁRÁS
Meghívó
OEVB döntései
Hirdetmények választás 2018
OEVB ülései
OEVB tagjai
PAKTUM MÁTÉSZALKA ÉS TÉRSÉGE
PAKTUM BAKTARLÓRÁNTÁZA ÉS TÉRSÉGE
Mátészalkai belterületi csapadékvíz-rendszer fejlesztésének tervezése és kivitelezése
Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút építésének tervezése éskivitelezése
BhENEFIT Projekt összefoglaló
Mátészalka Közigazgatásáért
Mátészalka Város Egészségügyéért
Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása
Pro Caritate Mátészalka
Jóváhagyott tervanyag
Rendezési terv módosítás 2016-II
Tájékoztatás útlezárásról
Előzetes tájékoztatás kérése
Pedagógiai szakszolgálat dokumentumok
Településrendezési Terv 2020 dokumentumok
1. lakossági fórum 2017. 06. 08.
Mátészalka Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa
Népszavazás 2016
Nyilvántartások
Hirdetményi felhívás
Lakossági tájékoztató
Mátészalka Városért
Pro Urbe
Mátészalka Város Díszpolgára
Pedagógiai szakszolgálat
Futárposta 3
Egyházak
Görög katolikus
Református
Római katolikus
Szamosi István Gyuláné
Szabó Attila
Oláh András
Hanusi Péter
Torma Tamás
Mátészalka Újság
Mátészalka Televízió
Városi Uszoda
Városi Strand
Mozi
Testvérvárosaink
Orvosi ügyelet gyermek
Orvosi ügyelet felnőtt
Ügyeleti adatok
Gyógyszertári ügyelet 2024
Civil Szervezetek pályázata 2008. évi elbírálásáról
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 42/2008
CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZAT
A szervezet nyilvántartásai
Szerződések
Támogatások
Éves költségvetések, számviteli beszámolók, a költségvetés végrehajtása
Működés eredményessége, teljesítmény
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Vizsgálatok,ellenőrzések listája
3. Gazdálkodási adatok
"OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE - KÉPES GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA REKONSTRUKCIÓ ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0021 - KIVITELEZÉS GYORSÍTOTT MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS
A "KOMPTENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS MEGTEREMTÉSE MÁTÉSZALKÁN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN KÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA, ILLETVE TANÁCSADÓI FELADATOK ELLÁTÁSA
EGYÖSSZEGŰ ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ ÉAOP- 5.1.1/D-2F-2009-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉN BELÜL MÁTÉSZALKA VÁROS VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉAOP- 5.1.1/D-2F-2009-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉN BELÜL MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN
NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ESZTERLÁNC TAGÓVODÁJA REKONSTRUKCIÓJA ÉS NÉGY ÉVSZAK ÓVODA RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉAOP-4.1.1./2F-2F-2009-0022 SZERINTI KIVITELEZÉSE
KÉPES GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA REKONSTRUKCIÓ ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS ÉAOP-4.1.1./2F-2F-2009-0021 KIVITELEZÉSE
HIVATÁSFORGALMÚ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE MÁTÉSZALKA ÉS NYÍRCSAHOLY TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT
ÉAOP-4-1.1./2F-2008-0255, A MÁTÉSZALKAI KÉPES GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA REKONSTRUKCIÓ ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSE
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése az ellátás színvonalának javítása érdekében a Mátészalkai mikrotérségben
Munkaterv
Bizottságok archívum
Szemétszállítási tájékoztató 2016
Házasságkötési időpontok
Mátészalka Város Önkormányzata hatályos rendeleteinek jegyzéke (2024 május 24. napjáig)
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Önkormányzat által alapított közalapítványok
Szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló intézmények
Szervezeti egységek vezetői
A szervezet vezetői
Szervezeti, személyzeti adatok
Rendezvények
Ipari Park
Egyházak
Gazdaság
Vendéglátóhelyek
Szálláshelyek
Turizmus
Intézmények
MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATAL
Nyomtatványok
Közérdekű adatok
Helyi hírek
Közbeszerzési eljárások
Közbeszerzési terv
Gazdasági program
Integrált településfejlesztési stratégia
Városfejlesztési koncepció
Egyéb fejlesztések
Önkormányzati fejlesztések
Önerőből megvalósuló fejlesztések
Városrendezési dokumentumok
Felhívások, tájékoztatók
Fogadóórák
Bizottságok
Testületi Ülések
Képviselő testület
Rendeletek
Futárposta
Kultúra
Online kapcsolatfelvétel
Hírek
Városunk
Fejlesztések
Elérhetőségi adatok
Önkormányzat