Népszamlálás 2022

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

 

Számlálóbiztosokat keres Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője a 2022. évi nép- és lakóegység számláláshoz. A feladatra az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár jelentkezhet, aki vállalja az összeírói munkával kapcsolatos feltételek teljesítését és rendelkezik saját informatikai eszközzel, interneteléréssel, e-mail címmel és mobiltelefonnal.

 

A számlálóbiztosi tevékenységért jogszabályban meghatározott összegű javadalmazás jár, amelynek összege a felkeresett címek, valamint a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtéssel érintett ingatlanok és személyek számától függ. A számlálóbiztosi feladatokért járó díjazást befolyásolja az, hogy a számlálóbiztos részére meghatározott körzetben hányan élnek az internetes önkitöltés lehetőségével, ezért a munkadíj összegéről pontos adatokkal nem tudunk szolgálni, de számításainak szerint 200-250 e Ft összegű díjazást is kaphat egy számlálóbiztos.

 

2022. évi népszámlálást 2022. október 01. és november 28. napja között tartják hazánkban, az alábbiak szerint:

1) időszak: 2022. október 1. és október 16. között internetes önkitöltési időszak;

2) időszak: 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (terepmunka)

3)2022. november 21. és november 28. között pótösszeírás.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás előkészítéséről és végrehajtásáról a települési önkormányzatok jegyzője gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett. A jegyző feladata különösen a számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására.

 

A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes népszámlálás egyik legfőbb záloga. Alapvető feladatuk az adatfelvétel végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által készített oktatási anyagban található utasítások betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő címeket és az ott élő személyek összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően, a jelentkezőknek előzetesen vizsgát kell tenniük.

 

A számlálóbiztosok az adatgyűjtést a modern kor igényeinek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított tabletek segítségével töltik ki a kérdőíveket, így teljesen megszűnt a papír alapon történő adatszolgáltatás. A számlálóbiztosok munkájuk során felelősséggel tartoznak az átvett munkaeszköz tekintetében.

 

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokatbetartják a határidőket, magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, és vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési-, illetve kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek. Előnyt jelent a felsőfokú végzettség, továbbá, ha korábban más KSH-s lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként részt vett, az idegennyelv-ismeret, a helyi elfogadottság.

 

Hogyan lehet számlálóbiztos?

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek ki kell tölteniük egy „Jelentkezési lap”-ot, mely letölthető a www.mateszalka.hu honlapról, a „Népszámlálás 2022”menüpontból, valamint elérhető a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal  (Mátészalka,  Hősök tere 9.) Információs Pultjánál.

 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat az alábbi módon várjuk vissza:

-          személyesen a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. szám) 12. számú irodájában, Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyzőnél vagy

-          postai úton a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. szám) címére vagy

-          elektronikus úton az aljegyzo@mateszalka.hue-mail címre, illetve ügyfélkapun (KRID azonosító: 701090302).

A jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 44/501-364.

 

 

                                                                                                                                                                           Dr. Takács Csaba

                                                                                                                                                                  Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője

                                                                                                                                                                    helyi népszámlálási felelős


 

 

- Adatkezelési tájékoztató

- Jelentkezési lap