Komplex program a Cinevégen

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

„ KOMPLEX PROGRAM A CINEVÉGEN ”

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00009

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata

 

Támogatás összege: 110.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. 10. 31.

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása

A projekt célja, hogy Mátészalka egyik leszakadó városrésze a Cinevég több tekintetben is megújuljon. Átfogó célok, a Cinevég és lakosságának beintegrálása a város vérkeringésébe, életminőség javítása a város komplex fejlesztése érdekében. Specifikus célok a munkaerő piaci részvétel fejlesztése, a helyi közösség kohéziójának erősítése, pozitív minták elterjesztése.

 

A projekt tevékenységei: 

- Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is), az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok. 

 

-  Folyamatos szociális munka megteremtése: pénzügyi, családszervezési - és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, és folyamatos felülvizsgálata; szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége.

 

- Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok). 

 

 - Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. 

 

 - Törekvés az egészség fejlesztésére: egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) 

 

- Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- nyilvánosság biztosítása

- közösségfejlesztő program végrehajtása 

Jelen projektben a cél a tudásalapú gazdálkodás készségeinek elsajátítása. 

 

Az önkormányzat olyan közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységeket kíván megvalósítani a projekt keretében, mely célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózásához, készségfejlesztéséhez, beilleszkedésének és foglalkoztatásának az elősegítéséhez vezet.