TÁJÉKOZTATÓ SORON KÍVÜLI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS

 

Magyarország köztársasági elnöke a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban részvevő ülnökök soron kívüli választását tűzte ki a 2018. április 5. és 2018. április 30. napja közé eső időtartamra.

 

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik.

 

A Mátészalkai Járásbíróságra 3 fő pedagógus, 1 fő pszichológus és 2 fő gyermekvédelmi szakember megválasztása szükséges.

 

Ki állíthat jelöltet:

- a pedagógus ülnököket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

- a nem pedagógus ülnököket a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat – , a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

 

Jelölés általános feltételei:

- magyar állampolgárság

- 30. életév betöltése (70. életév be nem töltése)

- nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt

- büntetlen előélet

- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt

 

Jelölés különös feltételei:

- pedagógus végzettség,

- pszichológus végzettség, vagy

- a család-, gyermek –és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

 

Jelölés benyújtásának módja:

- A jelölést írásban kell benyújtani, formanyomtatvány kitöltésével. (a tájékoztató 1. számú melléklete)

- A jelöléshez csatolni kell a jelölt formanyomtatvány szerinti elfogadó nyilatkozatát. (a tájékoztató 2. számú melléklete)

 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.

 

 

Jelölés benyújtásának helye:

- személyesen ügyfélfogadási időben: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (4700 Mátészalka Hősök tere 9. I. emelet 12. sz. szoba),

- postai úton: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4700 Mátészalka Hősök tere 9.

 

 

A jelöléseket bejelenteni

2018. április 17. (kedd) 16.00 óráig lehet.

 

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató (3. számú melléklet), valamint a bírósági ülnökké jelölés nyomtatványa és a jelölt nyilatkozata elérhető Mátészalka város honlapján (www.mateszalka.hu).

 

A jelöléssel kapcsolatban további információt ad és a jelöléseket fogadja Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző.

 

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet