Szeretet Alapítvány felhívása

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse szociális tevékenységünket!

Adományozza adója 1 %-át alapítványunknak!

 

„S Z E R E T E T" A L A P Í T V Á N Y

adószám: 18792351-1-15
 

A „Szeretet” alapítvány bemutatása

A „Szeretet alapítvány” 1991-ben jött létre. A Megyei Bíróság 1600/Pk.20020/1991. számú végzésével vette nyilvántartásba, azóta folyamatosan működik. Az alapítói jogokat Mátészalka Város Képviselő-testülete és Dr. Szilágyi Dénes gyakorolja.

Az alapítvány célja Mátészalka Város rászoruló embereinek támogatása, életkörülményeik javítása és a szociális, egészségügyi ellátást javító szolgáltatások szélesítése. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a rászorulók szociális, egészségügyi, jóléti, kulturális ellátását, a velük és értük való társadalmi törődést, megbecsülésüket, közérzetük javítását, megőrzését szolgálja. Aszociális feladatok ellátását, az egészséget, a közérzetet javító tárgyi eszközök biztosítása, és szociális gondozási helyek kialakítása.

Az alapítvány vagyonát csak a fent említett célokra lehet felhasználni.

Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az alapítványt 5 fős kuratórium irányítja, melynek tagjait az alapítók határozott időre bíztak meg ezen tevékenység végzésére.

Az alapítvány felett a törvényességi ellenőrzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség gyakorolja.

 

 Dienes Béla

kuratóriumi elnök