Pályázati felhívás versenytárgyalás kiírására


Mátészalka Város Önkormányzata a Képviselő-testület 72/2017. (IV.26.) Kt. számú határozatában foglalt döntése alapján versenytárgyalás útján történő értékesítésre meghirdeti az Ipari út mentén (a Diopack nyomda szomszédságában található), kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokat:

Helyrajzi szám

Telek terület

Fekvése

Kikiáltási ár

Ingatlant terhelő jog

544/90

1.272 m²

Ipari út mentén

5.215.200 Ft + Áfa

nincs

544/91

1.222 m²

Ipari út mentén

5.010.200 Ft + Áfa

nincs

 

Az ingatlanok kikiáltási ára együttesen: 10.225.400 Ft + Áfa
A licitlépcső mértéke: 100.000 Ft

A fenti ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, ezért licitálni az ingatlanokra együttesen lehetséges.

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 1.000.000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül.A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírásával egy időben kell megfizetnie.

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

Az önkormányzat az alábbiak ismeretében kívánja az ingatlanokat értékesíteni: A műszeres beméréskor megállapítást nyert, hogy telekhatár probléma áll fönn, azaz az ingatlanokkal szomszédos lakóingatlanok kerítése az 544/90 hrsz-ú ingatlan területéből 25 m², illetve az 544/91 hrsz-ú ingatlan területéből 27 m² területet elfoglal. Ennek következtében a két telek tekintetében a birtokolt terület összesen 52 m²-rel kisebb, mint az ingatlan-nyilvántartásban rögzített telekméret.  Ezen probléma használati/tulajdon rendezés eljárás során a későbbiekben a leendő tulajdonos által orvosolható, azonban ennek kimenetele nem garantálható, ezért az önkormányzat erre vonatkozóan a megkötendő adásvételi szerződésben a jogszavatosságot kizárja.

Az adásvételi szerződésben a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a telek 3 éven belüli beépítésére, valamint 3 év időtartamra visszavásárlási jog kikötésére.

Az ingatlanok a jelenleg hatályos szabályozási terv szerint 50 %-ban beépíthetőek.

Az önkormányzat jelen állapotában kívánja az ingatlanokat értékesíteni. Az ingatlanokon különböző korú, átmérőjű, és fajtájú fák találhatóak, melyek kivágásáról a vevőnek kell gondoskodnia. Az ingatlanokra a közműcsatlakozás az Ipari útról beköthető, melyet a vevőnek kell rendeznie. Az ingatlanok útcsatlakozását a vevőnek kell kiépíteni. A közmű- és út csatlakozással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájától kaphatnak bővebb felvilágosítást az érdeklődők.

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Képviselő-testület 72/2017. (IV.26.) Kt. számú határozatában foglalt döntése alapján fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül az értékesítési szándékától elállhat.

 

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

- természetes személy,

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet,

aki a pályázati felhívásban ismertetett feltételeket elfogadja, és vételi kérelmét (pályázatát) a megadott határidőig benyújtja, valamint az ajánlati biztosíték összegét a megadott határidőig megfizeti.

 

A versenytárgyalás időpontja: 2017. május 22. hétfő 08.00. óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40.-es szoba

Az ajánlatok benyújtásának és az ajánlati biztosíték átutalásának (önkormányzati számlán történő megjelenésének) határideje: 2017. május 19. péntek 12.00 óra
A vételi ajánlatok írásban postai úton, vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9 III. em. 40-es szoba) vagy a 44/501-326 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.