Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2020. július 16. napján (csütörtök) 09.00 órára

ülésreösszehívom.

 

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

1. Előterjesztés a Mátészalkai Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről, Mátészalka Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés a koronavírus okozta vészhelyzetben végzett munkáról, feladatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a Nagypiac veszélyhelyzet idején történő nyitva tartásának és látogatásának rendjéről szóló 10/2020.(V.07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. által benyújtott, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek és a fenntartási kiadások alakulásáról szóló 2019. évi beszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a Mátészalka Város Településrendezési Terv módosítása M49 gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében (partnerségi egyeztetés lezárása)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és a „FLOTT-33” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött adásvételi szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2020. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának igényléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés a Mátészalka, belterület 2812/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

     Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Beszámoló a Társadalmi Kapcsolatok és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16. Előterjesztés a „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím 2020. évi odaítéléséről

     Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17. Előterjesztés a „Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím 2020. évi odaítéléséről

     Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

18. Előterjesztés a „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím 2020. évi odaítéléséről

     Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

19. Előterjesztés a „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím 2020. évi odaítéléséről

     Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

20. Bejelentések

 

              Mátészalka, 2020. július 9.

 

                                                                                                                                                             Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                             polgármester