Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2019. december 19. napján (csütörtök) 09.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról, javadalmazásáról és a Javadalmazási Szabályzat módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés a mátészalkai 637 hrsz-ú, természetben Mátészalka, Szatmár u. 1. szám alatt található kivett óvoda megnevezésű ingatlanra vonatkozóan fennálló vagyonkezelési szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

                                 Mátészalka, 2019. december 18.

 

                                                                                                  Dr. Hanusi Péter

                                                                                                     polgármester