Meghívó képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

  1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Beszámoló a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2018. évi működéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a soron kívüli bírósági ülnökválasztásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés „A Belvárosi piac megújítása” című támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés SECAP Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

Melléklet

 

7. Előterjesztés a lakhatatlanná vált magáningatlanok helyreállításának támogatásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságának módosításáról és módosított szabadságos ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a főállású polgármester és főállású alpolgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának időarányosított keretösszegéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

10. Bejelentések

 

Mátészalka, 2019. szeptember 19.

 

 

                                                                                                  Dr. Hanusi Péter

                                                                                                     polgármester