Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2019. április 24. napján (szerda) 13.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

 

1.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 21/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés a Szeretet Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés a Képes Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására érkezett pályázat véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás jövőbeni biztosításáról és a REMÉNY SZERETET HIT Egyesülettel kötendő ellátási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a „Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím 2019. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Bejelentések

 

 

                                                                 Mátészalka, 2019. április 17.

 

 

                                                                                                                                                               Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                polgármester