Meghívó képviselő testületi ülésre

 

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2019. március 28. napján (csütörtök) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

 

1.     Előterjesztés az időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ellátási szerződés útján történő biztosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány alapítói jogáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. SZMSZ-ének módosítása

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról és javadalmazásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár, „Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán” című helyi felhívásra történő támogatási kérelmének benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés a Mátészalkai Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés és költségmegosztási megállapodás módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Bejelentések

 

 

                                      Mátészalka, 2019. március 21.

 

 

                                                                                                  Dr. Hanusi Péter

                                                                                                     polgármester