Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2019. február 28. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 41/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretén belül működő bölcsődei ellátás önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló 8/2018. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a mátészalkai 0185/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett út megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés Mátészalka Város Településrendezési Terv módosítás 2018. I-III(véleményezési szakasz lezárása)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-084-1.1 kódszámú Jóléti tó, rendezvénytér kialakítása, valamint a sportfunkciók fejlesztése Mátészalkán című helyi felhívásra támogatási kérelem benyújtása

Előadó. Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a főállású polgármester és főállású alpolgármester cafetéria-juttatásának 2019. évi keretösszegéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

11. Beszámoló az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. „V.A.” végelszámolásának megszüntetéséről és a gazdasági társaság működésének továbbfolytatásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

Bejelentések

 

 

 

                                            Mátészalka, 2019. február 21.

 

 

                                                                                                                                                            Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                         polgármester