Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2019. január 31. napján (csütörtök) 10.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020-2022. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés a bizottságok személyi összetételének változásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 17/2000. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003. (III.14.) Ök. számú rendelete módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés az általános iskolák kijelölt felvételi körzethatárai tervezetének véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés az Europe for Citizens - Európa a polgárokért pályázati kiírásra való támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés a polgármester és alpolgármester 2018. évi szabadságának letöltéséről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

13. Bejelentések

 

 

                                          Mátészalka, 2019. január 24.

 

 

                                                                                                                                                          Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                       polgármester