Meghívó képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2018. május 8. napján (kedd) 14.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretén belül működő bölcsődei ellátás önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények székhelye (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a.) Társasházi alapító okiratának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

6. Előterjesztés az ügyeletben való részvétel alóli mentesség iránti kérelemről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a Képes Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) című kiírásra pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó: Dankó Attila ügyvezető

 

10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a Mátészalkai MTK Kyokushin Karate Szakosztálya által benyújtott ingatlanhasználati kérelem elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés az Idegen Nyelvi Alapítvány támogatási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés a Máriapócsért Alapítvány támogatási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a Járási Hivatal üzemeltetésről kötött szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15. Előterjesztés a Képes Géza Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye fenntartói jogának átadásáról szóló 38/2018. (III.28.) Kt. számú határozat visszavonásáról és új határozat elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16. Előterjesztés Mátészalka Város Településrendezési Terv „módosítások I.- 2017.” véleményezési eljárás lezárása

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17. Előterjesztés Mátészalka Város Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálata 2018.

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

18. Előterjesztés a 2018. évi lakáshasznosítási javaslatról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

19. Beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

20. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

21. Bejelentések

 

 

Mátészalka, 2018. május 3.

 

 

Dr. Hanusi Péter

polgármester