Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre

 

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2018. március 28. napján (szerda) 8.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat vagyonkezelésbe adott köznevelési intézményeinek 2018. évi átszervezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés a Képes Géza Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye fenntartói jogának átadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a mátészalkai 0103/5 hrsz-ú külterületi ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Mátészalkán” című támogatási kérelem megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

                      Mátészalka, 2018. március 22.

 

                                                                                                                                              Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                            polgármester