Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2018. február 28. napján (szerda) 13.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 21/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.     Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

 

7.     Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár 2018. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. 2018. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés Mátészalka város területére jelenleg érvényben lévő településrendezési terv újabb módosításának (2018/I.) megindításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának igényléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Kft-vel kötendő ingatlanhasználati megállapodás elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés az Ipari út mentén található mátészalkai 544/93 és 544/92 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés a mátészalkai 1453 hrsz-ú, természetben az Ifjúság téren található 1833 m2 nagyságú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Bejelentések

 

 

                                               Mátészalka, 2018. február 21.

 

 

                                                                                                                                                                                          Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                        polgármester