Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2018. február 14. napján (szerda) 13.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

 

1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2021. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés Mátészalka Város Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint Településképi Rendelet elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

Melléklet: Települési Arculati Kézikönyv tervezet

 

4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 5. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

5. Előterjesztés az általános iskolák kijelölt felvételi körzethatárai tervezetének véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a főállású polgármester és főállású alpolgármester cafetéria-juttatásának 2018. évi keretösszegéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

8. Beszámoló az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Bejelentések

 

    Mátészalka, 2018. február 7.

 

 

                                                                                                 Dr. Hanusi Péter

                                                                                            polgármester