Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2017. augusztus 3. napján (csütörtök) 08.00 órára

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2017-2018. gázévre szóló földgáz beszerzéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2017-2018. évi brikett tüzelőanyag beszerzéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézmény-vezetői beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés Mátészalka Város területére jelenleg érvényben lévő, 2017-1. számú rendezési terv módosítását megindító 50/2017. (III. 30) Kt. számú határozat módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés Mátészalka Város területére jelenleg érvényben lévő rendezési terv újabb módosításának megindításáról (2017-II)

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés Mátészalka Város területére jelenleg érvényben lévő rendezési terv 2016-II sz. módosítás végleges lezárása az 1-5, 7-15 beavatkozási pontok tekintetében

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés „Mátészalkai Ipari Park iparterületének fejlesztése I. ütem” és „A Mátészalkai Ipari Park iparterületének fejlesztése II. ütem” tárgyú támogatási kérelmek benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel kötendő Együttműködési megállapodásról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés az „Ötösért Alapítvány” támogatási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Beszámoló a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2016. évi működéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15. Előterjesztés „Pro-Urbe” kitüntetés adományozásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16. Előterjesztés „Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17. Bejelentések

 

Mátészalka, 2017. július 27.

 

                                                                                                    Dr. Hanusi Péter

                                                                                                   polgármester