2013. július 25. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2013. július 25. napján (csütörtök)  13:00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester

   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés köznevelési intézmények névváltozásának véleményezéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és vagyonkezelési szerződésről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a mátészalkai 3617 hrsz-ú ingatlan 795/29901 arányú tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások 2012. évi szakmai munkájának értékeléséről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 7. Beszámoló a „Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése révén” elnevezésű projekt megvalósításáról
  Előadó: Farkas Sándor a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
   
 8. Előterjesztés a Négy Évszak Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Bejelentések


Mátészalka, 2013. július 18.

Szabó István
polgármester