2013. május 30. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2013. május 30. napján (csütörtök)  13:00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester

   
 2. Előterjesztés "Mátészalka Város Egészségügyéért" kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007. (V.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (IX.30.)  számú rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés közútkezelői hatáskörök átruházásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójáról szóló 70/2013. (IV.25.) Kt. számú határozat kiegészítéséről
  Előadó: Dankó Attila ügyvezető
   
 8. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2013-2014. évi földgáz beszerzési szerződéséről
  Előadó: Dankó Attila ügyvezető  
   
 9. Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójáról
  Előadó: Farkas Sándor ügyvezető
  (Az előterjesztést később küldjük)
   
 10. Előterjesztés fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 12. Előterjesztés intézmény átszervezéshez fenntartói döntés előkészítése során szükséges véleményezésről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Előterjesztés az Alfi-Ker Kft. ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 14. Előterjesztés a "Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése" tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001 azonosítószámú projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 15. Előterjesztés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal használati kérelmének elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 16. Előterjesztés Kiss Józsefné Mátészalka, Ipari u. 57. és Gábor Áron u. 72. szám alatti ingatlanán végzett tevékenysége elleni panasz elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 17. Előterjesztés "Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa" kitüntető cím adományozásáról
  Előadó: Szabó István polgármester


Mátészalka, 2013. május 23.

Szabó István
polgármester