2013. március 28. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2013. március 28. napján (csütörtök)  13:00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról
  Előadó: Dienes Béla és társai
   
 3. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X.19.) rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 5. Előterjesztés Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003. (III.14.) Ök. számú rendelet, és a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 7/2012. (III.30.) rendeletének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka igazgatói állásának pályázati kiírásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés a 2013. évi lakáshasznosítási javaslatról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés a Négy Évszak Óvoda alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 12. Előterjesztés az MTK Kyokushin Karate Szakosztályának kérelméről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Előterjesztés a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 14. Beszámoló Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetéről
  Előadó: Bakos Olivér r. alezredes, kapitányságvezető
   
 15. Beszámoló a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről, működési feltételeiről, feladatairól
  Előadó: Bán Attila tűzoltó parancsnok
   
 16. Beszámoló az MMTK Sportegyesület és a Városi Kispályás Labdarugó Egyesület 2012. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 17. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előadó: Dr. Szondi Zita az egészségügyi, szociális és sport bizottság elnöke
   
 18. Előterjesztés a Habitat Jóléti Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
  Előadó Szabó István polgármester
   
 19. Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezető választásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 20. Bejelentések


Mátészalka, 2013. március 21.

Szabó István
polgármester

 Tisztelt Képviselő Nő/Úr!

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 15/2003. (VI.12.) Ö. számú rendelet 25.§. (3) bekezdése alapján a 2013. március 28. napjára összehívott képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát az alábbi előterjesztésekkel egészítem ki:

 1. Előterjesztés "Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" című Akcióterületi Terv elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Közterületi Arculati Stratégiájának elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés "Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt" tárgyú ÉAOP-5.1.2/D3-11. kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok kiválasztásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés "Óvodafejlesztés Színvonalas szakmai-módszertani tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában" tárgyú TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0031. kódszámú pályázat keretében ellátandó „közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása” feladatok kiválasztásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" tárgyú TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0034. kódszámú pályázat keretében ellátandó "közbeszerzési és versenyeztetési feladatok ellátása és eljárások lebonyolítása" feladatok kiválasztásáról
  Előadó: Szabó István polgármester


Mátészalka, 2013. március 26.

Szabó István
polgármester