2010. december 16. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. december 16.  napján (csütörtök)  13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a közelmúltban megjelent jogszabályokról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi végrehajtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Koncepciójáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. és a Dalkia Zrt. közötti szerződés módosításáról
  Előadó: Farkas Sándor ügyvezető igazgató
   
 5. Előterjesztés a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 72/2009.(V.14.) Kt. számú határozat módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulási Megállapodás valamint a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Alapító Okiratának módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a mátészalkai székhellyel működő civil szervezetek, (egyesületek, alapítványok) tevékenységéről
  Előadó: Dr. Szászi István alpolgármester
   
 8. Előterjesztés pályázat benyújtására az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás iránt az ÉAOP-5.1.1./D-2F-2009-0001 „A Mátészalkai északi városközpont akcióterület funkcióbővítő rekonstrukciója” című pályázati projekt megvalósításához
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás iránti pályázat benyújtása az ÉAOP-5.1.1./G-09-2010-0007 számú projekt megvalósításához
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ létszámbővítési kérelméről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előadó: Katona Péter a bizottság elnöke
   
 12. Előterjesztés a Boldog Családokért Egyesület és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumi együttműködésében megvalósítandó pályázati program támogatására
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Előterjesztés „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozója” Elismerő Oklevél adományozásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 14. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 15. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 16. Bejelentések

16.00-órától  K ö z m e g h a l l g a t á s

 

Mátészalka, 2010. december 9.

 Szabó István
polgármester

 

Tisztelt Képviselő Nő/Úr!

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 15/2003. (VI.12.) Ök. számú rendelet  25. §. (3) bekezdése alapján a 2010. december 16. napjára összehívott képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát az alábbi előterjesztéssel egészítem ki:

Előterjesztés a LIDL Magyarország Bt. vételi kérelméről
Előadó: Szabó István polgármester
 

Mátészalka, 2010. december 11.

 Szabó István
polgármester