2010. november 18. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. november 18.  napján (csütörtök)  13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmáról, felépítéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata költségvetésének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata bizottságainak megváltozása folytán egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2008.(IV.22.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben maximális csoport-és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi odaítéléséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervéről
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 8. Előterjesztés a Mátészalka, Meggyesi u. 4. szám alatti ingatlan telekhatár módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Mátészalka, Kossuth u. 11. szám alatt található önkormányzati bérlakás lebontásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés a "Mátészalkai Idősekért Közalapítvány" 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 12. Beszámoló a Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi tevékenységéről, működési feltételeiről, feladatairól
  Előadó: Szabó Imre tü. alezredes parancsnok
   
 13. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról (Vargáné Szabó Mónika)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 14. Bejelentések


Mátészalka, 2010. november 11.

 

Szabó István
polgármester