2010. május 27. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. május 27. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2006.(VIII.8.) rendelet módosításáról, valamint az Ópályi 073/9. hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulási Megállapodás valamint a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Alapító Okiratának módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások 2009. évi szakmai munkájának értékeléséről (pdf formátum)
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 4. Előterjesztés Mátészalka Város közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a Mátészalka-Nyírcsaholy között épülő kerékpárút megvalósításához szükséges pótlólagos forrás rendelkezésre bocsátásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
  (Írásos előterjesztést később küldünk)
   
 6. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Bejelentések

Mátészalka, 2010. május 20.

 

Szabó István
polgármester