2010. április 29. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. április 29. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő Területi Kórház Mátészalka költségvetési szerv működési formájának megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozataláról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés a Területi Kórházhoz rendelt önkormányzati biztos megbízásának meghosszabbításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás alapító okiratáról szóló 81/2009. (V.14.) Kt. számú határozat módosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázatban a saját forrás biztosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett, a tűzoltóságok műszaki-technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására kiírt pályázatban a saját forrás biztosításáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a mátészalkai 2797/2 hrsz-ú ingatlan 8141/9065 részilletőségének ingyenes átruházásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés közösségi busz beszerzéséhez saját erő biztosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester (pdf formátum)
   
 9. Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium igazgatójának megbízásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának megbízásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Bejelentések


Mátészalka, 2010. április 22.

 

Szabó István
polgármester