2010. április 15. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. április 15. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006.(IV.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 14/2005.(V.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és egységes új rendelet alkotásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 8/2006.(III.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2005.(IV.1.) rendeletének módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadása
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés felzárkóztató pályázat benyújtására községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés Starveb Hungary Kft. vételi kérelméről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a mátészalkai 544/51, 544/52 és 544/53 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlat elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Bejelentések

Mátészalka, 2010. április 8.

 

Szabó István
polgármester