2010. február 18. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. február 18. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003.(III.14.)Ök. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a TZ-030308 számú folyószámlahitel-szerződés módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés a mátészalkai 3160. hrsz-ú, Kossuth L. u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a 2010. évi lakáshasznosítási javaslatról
  Előadó. Szabó István polgármester
   
 8. Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásainak pályázati kiírásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 9. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás megszüntetéséről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 10. Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat között kötendő Közoktatási Feladatellátási Megállapodásról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 11. Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező 2010. évi célok meghatározásáról
  Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző
   
 12. Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 14. Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 15. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 16. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 17. Bejelentések

Mátészalka, 2010. február 11.

 

Szabó István
Polgármester

 

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360  
E-mail:polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 105-3/2010.

 

Tisztelt Képviselő Nő/Úr!

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 15/2003. (VI.12.) Ök. számú rendelet  25. §. (3) bekezdése alapján a 2010. február 18. napjára összehívott képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát az alábbi előterjesztéssel egészítem ki:

Előterjesztés az 544/32, valamint az 544/41 helyrajzi számú közterületek elnevezésének megállapítására
Előadó: Szabó István polgármester

 
Mátészalka, 2010. február 12.

 

Szabó István
polgármester