2010. január 28. napján (csütörtök) 13.00 óra

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2010. január 28. napján (csütörtök) 13.00 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a közelmúltban megjelent jogszabályokról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 2. Előterjesztés Mátészalka város közigazgatási területén lévő parkolók kialakításáról, számának meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 3. Előterjesztés a Mátészalkai Területi Kórház működtetéséről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás megszüntetésének kezdeményezéséről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 5. Előterjesztés a képviselő-testület 2010. évi munkatervének megalkotására (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 7. Előterjesztés a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói állásának pályázati kiírásáról (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 8. Önálló képviselői indítvány Képviselői Alap felhasználására (pdf formátum)
  Előadó: Siket Tibor önkormányzati képviselő
   
 9. Előterjesztés a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázat benyújtásáról
  Előadó: Szabó István polgármester
  (Írásos előterjesztést később küldünk.)
   
 10. Beszámoló a Humánszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó Attila Humánszolgáltatások Bizottságának elnöke
   
 11. Beszámoló az MMTK sportszervezet 2009. évi tevékenységéről (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 12. Tájékoztató Mátészalka város testvérvárosi kapcsolatairól, illetőleg az intézmények nemzetközi kapcsolatairól 2009-ben (pdf formátum)
  Előadó: Szabó István polgármester
   
 13. Bejelentések


Mátészalka, 2010. január 21.

 

Szabó István
polgármester