Meghívó képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

 

2024. május 23. napján (csütörtök) 09.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 3/20215. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

3. Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2023. üzleti évéről szóló éves beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Tájékoztató a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Kegyeleti Szerződésében meghatározott feladatainak 2023. évi teljesüléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről, illetve a gyermekjóléti alapellátások terén végzett szakmai munkáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthona időskorúak nappali ellátása szolgáltatás terén végzett 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, az óvodai csoportok maximális létszáma túllépésének engedélyezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata Drogellenes Stratégiájának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés ingatlanok állami tulajdonba adásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Előterjesztés a mátészalkai 958 hrsz-ú, természetben a Hunyadi u. 89. szám alatt található ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15. Előterjesztés a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16. Előterjesztés a „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím 2024. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17. Előterjesztés a „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím 2024. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

18. Előterjesztés a „Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím 2024. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

19. Előterjesztés a „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím 2024. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

20. Bejelentések

 

 

Mátészalka, 2024. május 15.

 

 

                                                                                                                      Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                      polgármester