Meghívó képviselő testületi ülésre

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

 

2024. március 26. napján (kedd) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. Előterjesztés a szociális szolgáltatások 2024. évi önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

2. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 14/2016. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretein belül biztosított bölcsődei ellátás 2024. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár 2024. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés a Szatmári Múzeum 2024. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátási szerződésben rögzített 2023. évi tevékenységének értékeléséről, a Közszolgáltatási Szerződés keretében végzett feladatokról, támogatások felhasználásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a 2024. I. negyedéves tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról, valamint Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Monitoring Jelentésének elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott köznevelési intézményét érintő átszervezési javaslat véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a Mátészalkai Tenisz Sportegyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződésről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a gyermekvédelemmel kapcsolatos állásfoglalás meghozataláról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Fellebbezés elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Bejelentések

 

Mátészalka, 2024. március 19.

 

 

                                                                                                                                     Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                     polgármester