Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2023. március 30. napján (csütörtök) 08.00 órára

 

 ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Előterjesztés a bölcsődei ellátás 2023. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés a szociális szolgáltatások önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

3.     Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának részleteit is szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

4.     Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

5.     Előterjesztés a Négy Évszak Óvoda fenntartói jogával kapcsolatos kérelemről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

6.     Előterjesztés a 2023. évi lakáshasznosítási javaslatról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a Mátészalka Városi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak emeléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés a Mátészalka-Ópályi között épülő kerékpárút megvalósításához szükséges Településrendezési Terv módosítás megindításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés 2023. I. negyedéves tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium fenntartói jogának átadásáról, valamint Mátészalka Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott köznevelési intézményeinek 2023. évi átszervezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon Nyíregyházi Egyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingóságok Mátészalkai Kertvárosi Református Egyházközség részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15.Bejelentések

 

Mátészalka, 2023. március 23.

 

 

                                                                                                                                                                             Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                         polgármester